Historie


Silkaden opstod i 1990 nok nærmest af et behov og nødvendighed for en årlig 
Silkeborg udstilling.
De tre initiativtagere Leif Dræby, maler. Randi Kornerup-Bang, maler og Jytte 
Pedersen, maler.
Fik stablet Silkadens første udstilling på benene i lokalerne Den Folkelige 
Forsamlingsbygning,  Vestergade i Silkeborg, august 1990. Lokalerne der stod 
tomme blev lånt af Jyske Bank der ejede bygningerne.

Silkaden 1 - 1990. Tryk for at gå videre.

Silkaden 1991 - Tryk for at gå videre.

Silkaden 1994 - Tryk for at gå videre.


1991 blev det til den første "påskeudstilling", også i lokalerne i Vestergade. 
Silkaden havde også samme år en udstilling i Arendal Kunstforening i Norge.
1991 modtog Silkaden, Silkeborg Kommunes Kulturpris, for sit initiativ.
1992 blev lokalerne i Vestergade revet ned,  Silkaden stod uden tag over ho-
vedet.  Der opstod uenighed i gruppen,  og der blev ingen udstilling dette år.
1993 har Silkaden så sin første påskeudstilling i det ny Medborgerhuset, Søvej
i Silkeborg.
Samme år arrangerer Silkaden en tema-udstilling "Lys over Norden" , 
og det bliver i de lokaler der indtil 2003 er.: Kulturspinderiet, Søvej.
Samme efterår 93, udstiller Silkaden i Fruchthalle, Kaiserslautern i Tyskland.

Silkaden 1998 - SKROT - Tryk for at gå videre.

Silkaden 1999 - KRAFT - Tryk for at gå videre.

Til og med 1997 afholder Silkaden nu hvert år sin årlige påskeudstilling i Kul-
turspinderiet.
Ind imellem er Silkaden udenbys, bl.a. 1995 Brøndsalen i København, 1996 
Fyns udstillingsbygning for Kunst og Design, Filosofgangen i Odense.
1997 blev også året hvor vi sidste gang kommer til at udstille i Kulturspinderiet 
på Søvej. 
Vi kunne ikke få lov at udstille i påsken som vi havde gjort til en tradition. 
Uforståeligt for os. Vi stod nu hvor vi begyndte, men viljen til at fortsætte var 
i orden, Det spændende miljø Kingo Carlsens ”Lagerpladsen” i Lysbro blev 
rammen om en helt ny form for udstilling i påsken 1998. Stedet indbød til et
tema - vi kaldte udstillingen SKROT.
1999. fortsætter vi på Silkeborg Kraftvarmeværk med udstillingen KRAFT.
2000. 10 års jubilæumsudstilling på KunstCentret Silkeborg Bad.
2001. Kornsiloen, Stagehøjvej, Silkeborg.

Silkaden 10 års Jubilæumsudstilling - KunstCentret Silkeborg Bad 2000 - Tryk for at gå videre. 

Silkaden Påskeudstilling i Kornsiloen 2001 - Tryk for at gå videre. 

2003. ”det grænseløse” temaudstil. Kulturspinderiet – Papirfabrikken, Silkeborg
2004. Efterårsudstilling, Kulturspinderiet – Papirfabrikken, Silkeborg
2006, 07, 09. Silkaden, Kulturspinderiet – Papirfabrikken, Silkeborg
2010. 20 års jubilæums udstilling, Kulturspinderiet – Papirfabrikken, Silkeborg
2011. " Vi hader julen" Temaudstilling, Kulturspinderiet – Papirfabrikken, Silkeborg
2013. Silkaden, Kulturspinderiet – Papirfabrikken, Silkeborg
2015. Silkaden - Jorn, Museum Jorn, Silkeborg
2017. Galleri A. Silkeborg Gymnasium
2018. Kirsebærgården i Svejbæk. Silkeborg

Vi grundlagde en tradition med forfattere kom til orde i vort katalog.
1990 Piet Hein, 1993 Bent Rasmussen, 1994 Kurt Balle Jensen, 1995 Per Højholt, 
1996 Anders Borberg, 1997 Åge Jensby, 1998 Flemming Hegelund,
1999 Tage Holdgård Andersen, 2001 Birgit Rævdal, 2003 Lise Søelund, 
2004 Olaf  Bastrup Jørgensen. 2006 Simon Grotrian.

Silkaden har fra begyndelsen haft den ide at tilføre ikke blot os selv, kunstnerne, 
men også publikum nye impulser. Derfor har vi de fleste år inviteret gæstekunst-
nere udefra som vi mente kunne komme med nye impulser. 
Siden år 2000 har vi indtil videre afstået fra denne tradition.
Gæstekunstnere gennem tiden.:
1990:. Otto Poulsen, Jørgen Nash
1991.: Jon Gislason, Jens Jørgen Thorsen
1993.: Ann  Susan 
1994.: Olga Tesch, Eli Ponsaing
1995.: Vibeke Lawaetz, Thomas G.Andersson
1996.: Lars Ravn, Niels  Lomholt
1997.: Maria Struzik Krull, Hans O. Krull
1998.: Inger Marie Svendsen, Annette Damgård, Lene Bødker
1999.: Anne Mette Arendt, Hanne Løcke Christiansen
2000.: Charlotte Petersen